Avsnitt 2C

Avsnitt C. "Synliggör” Maskulinitetsnormers konsekvenser

I det här avsnittet får deltagarna genom tre interaktiva övningar utforska konsekvenserna av destruktiva maskulinitetsnormer. Ämnena som berörs är sexuella trakasserier, samhällets syn på våld och härskartekniker. Tillsammans försöker vi förstå kopplingen till maskulinitet, men även hitta motståndsstrategier för när det uppstår i vår vardag.

Övning 1.

Sexuella trakasserier

Tid: 30 min

Här får deltagarna kolla på filmen “The coworker”, som handlar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Genom tydliga frågeställningar och diskussioner i smågrupper fördjupas förståelsen för vad sexuella trakasserier är. Även - vad säger egentligen lagen gällande sexuella trakasserier, och hur kan du som åskådare agera om du ser någon som utsätts?

Övning 2.

Våldskultur

Tid: 30 min

Vad är egentligen en gränsöverskridande handling, och vad gäller på arbetsplatsen? I denna interaktiva övning får deltagarna möjlighet att fördjupa sin förståelse för vad våld är, hur vi som samhälle ser på olika typer av våldshandlingar samt att det finns våldsamma handlingar som nödvändigtvis inte behöver vara fysiska.


Övning 3.

Härskartekniker

Tid: 30 min

I denna interaktiva övning får deltagarna arbeta med olika former av fall, som alla utgår från konkreta exempel på vanligt förekommande härskartekniker. Genom diskussion i smågrupper får deltagarna fördjupad förståelse av hur härskartekniker tar sig uttryck, men även hur en som individ kan agera när en själv eller andra utsätts.